SERVICII - TITULARI AUTORIZAȚII DE MEDIU

ECOSIMPLU asigură îndeplinirea următoarelor obligaţii legale ale operatorilor economici care deţin o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu:

  1. Audit de deşeuri
  1. Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

* Programul de mai sus se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării

 

  1. Web-Site de prezentare www *

* Realizarea web-site-ului nu prevede asigurarea domeniului web .ro sau a spaţiului de găzduire site. Oferim insa suport şi pentru alegerea domeniului şi a ofertantuli de gazduire .

  • Lipsa respectării oricărei obligaţii legale de mai sus(transmiterea programului de mai sus reprezintă o operaţiune separată şi se tratează separat) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice !

ATENȚIE - Orice firmă cu orice activitate
(chiar şi dacă nu deţine o Autorizaţie de Mediu) trebuie :

– să întocmească şi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor generate (“producatorii de deşeuri”)

– să transmită în sistemul online al ANPM evidenţa gestiunii deşeurilor generate

Obs: Lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau netransmiterea ei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice !