SERVICII - ANALIZE DE MEDIU

ECOSIMPLU asigură îndeplinirea următoarelor obligaţii legale ale operatorilor economici care deţin o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu:

  •       Realizarea cu acredtiare RENAR a Buletinelor de analiză          (ape uzate, emisii aer, zgomot, etc…) cerute prin Autorizaţia de Mediu  

OBSERVAȚIE

SC ECOSIMPLU SRL nu deţine un laborator propriu de analize, dar avem colaboratori care sunt acreditaţi RENAR pentru realizarea obligaţiilor prevazute în Autorizaţiile de mediu (de regulă la Cap. III – Monitorizarea mediului)

ATENȚIE - Orice firmă cu orice activitate
(chiar şi dacă nu deţine o Autorizaţie de Mediu) trebuie :

– să întocmească şi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor generate (“producatorii de deşeuri”)

– să transmită în sistemul online al ANPM evidenţa gestiunii deşeurilor generate

Obs: Lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau netransmiterea ei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice !