SERVICII OBLIGATORII

Orice firmă cu orice activitate
(chiar şi dacă nu deţine o Autorizaţie de Mediu) trebuie :

– să întocmească şi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor generate (“producatorii de deşeuri”)

– să transmită în sistemul online al ANPM evidenţa gestiunii deşeurilor generate

Obs: Lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau netransmiterea ei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice !