SERVICII - AUDIT DE MEDIU

service-3.jpg

AUDIT DE MEDIU PRIVIND OBLIGAȚII ŞI RESPONSABILITĂȚI DE MEDIU

Auditul de mediu este un instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul: 

   a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului; 

 

   b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei

leaf.jpg

Etapele unui proces de Audit de Mediu sunt:

·         planificarea / stabilirea obiectivelor auditului;

·         colectarea datelor;

·         analizarea și evaluarea datelor;

·         stabilirea remedierilor și a priorităților pentru conformare și întocmirea de recomandări;

·         implementarea recomandărilor.

 

Tipul de documente solicitate:

·         evidențe (AFM, ANPM, APM Local);

·        raportări către autoritati;

·         documente specifice privind gestionarea deseurilor;

·         contracte încheiate cu colectorii de deșeuri, cu organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului – OIREP;

·         înregistrări la Agențiile de Mediu;

·         documente contabile și extra contabile de stocuri ambalaje;

·         documentație sistem depozit ambalaje de transport etc;

·         alte tipuri de documente necesare.