Rapoarte acreditate RENAR

Analiza acreditate RENAR

ECOSIMPLU asigură îndeplinirea următoarelor obligaţii legale ale operatorilor economici care deţin o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu:

–Realizarea cu acredtiare RENAR a Buletinelor de analiză          (ape uzate, emisii aer, zgomot, etc…) cerute prin Autorizaţia de Mediu  

OBSERVAȚIE

ECOSIMPLU SRL nu deţine un laborator propriu de analize, dar avem colaboratori care sunt acreditaţi RENAR pentru realizarea obligaţiilor prevazute în Autorizaţiile de mediu (de regulă la Cap. III – Monitorizarea mediului)