Rapoarte de Mediu

RESPONSABIL DE MEDIU EXTERN

Responsabil de Mediu extern (“terţă persoană”) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor a titularului unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri ( dacă titularul nu poate desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii în acest sens)

PLANUL GESTIONARE DCD

Planul de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare (prescurtat DCD) – OBLIGATORIU pentru titularii autorizaţiei de construire/desfiinţare

EVIDENȚA GESTIUNII DEŞEURILOR

Aveți alte cereri? Vă așteptăm la o discuție.

ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2023

IMPORTANT! Valabil pentru orice companie cu orice activitate (chiar daca nu detine Autorizatie de Mediu)

Orice firmă care desfășoară orice fel de activitate are cel puțin următoarele 2 obligații de mediu:
– să întocmească și să țină evidența gestionării deșeurilor generate („producători de deșeuri”)

– să transmită în sistemul online ANPM evidența gestionării deșeurilor generate

Notă: Lipsa evidențelor de gestionare a deșeurilor sau nedepunerea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice!