Curs – Responsabil cu gestiunea deşeurilor

Legislaţie – Ordinanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor – Art 23 :

“Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”

S.C. ECOSIMPLU S.R.L. poate prelua responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor tale!

Cursul de “Responsabil cu gestionarea deşeurilor” este conceput pentru instruirea persoanei/persoanelor din râdul angajaţilor tăi pentru a putea ţine lunar evidenţa şi pentru a o raporta conform obligaţiilor legale.

Cui se adresează cursul

➢ Managerilor, şefilor de departamente, personalului cu atribuţii şi responsabilităţi în protecţia mediului

➢ Persoanelor cu responsabilităţi în protecţia mediului care lucrează la companii care nu deţin autorizaţii de mediu

➢ Persoanelor interesate de ocuparea unui loc de muncă în domeniul protecției mediului (inclusiv reconversie profesională)

Condiţii obligatorii de participare:

  • Participantii trebuie sa fie angajati ai operatorului economic care solicita cursul

Dată începere curs

Termen LIMITĂ de înscriere pentru participare

Preț standard curs

La cerere

500 lei/pers. + TVA

Preţul este final şi este purtător de TVA şi include:

– instruirea, suportul de curs, materialele didactice în format electronic, diploma de absolvire.

Mod desfăşurare şi program

  • ONLINE pe platforma ZOOM şi pregătirea se desfăşoară pe o perioadă de 1 zi (4 ore).
  • La sediul operatorului economic : la solicitare, cursul se poate realiza şi la sediul operatorului economic.
  • Lector: Andrei Niţu – Auditor de Mediu şi Specialist în managementul deşeurilor cu 10 ani experiență în domeniul mediului

Tematica abordată

  1. Prevederile legale privind protejarea mediului
  2. Legislatia specifica evidentei gestiunii deşeurilor
  3. Codificarea deşeurilor
  4. Efectuarea raportărilor de mediu
  5. Controalele efectuate de instituţiile abilitate şi evitarea sancţiunilor contravenţionale
  6. Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor periculoase

Prezentare studii de caz şi speţe

Curs – Responsabil cu gestionarea deşeurilor

ÎNSCRIE-TE LA CURS