Curs autorizat ANC
– Responsabil de mediu –
cod COR 325710

Legislaţie – Ordinanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor – Art 23 :

“Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

ECOSIMPLU S.R.L. deţine autorizaţie emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din Municipiul Bucureşti pentru organizarea programului de calificare pentru calificarea ocupaţiei/competenţei de “Responsabil de Mediu” cod COR 325710

Cui se adresează cursul

➢ Managerilor, şefilor de departamente, personalului cu atribuţii şi responsabilităţi în protecţia mediului

➢ Persoanelor cu responsabilităţi în protecţia mediului care lucrează la companii care deţin autorizaţii de mediu

➢ Consultanţilor în domeniul mediului

➢ Persoanelor interesate de ocuparea unui loc de muncă în domeniul protecției mediului (inclusiv reconversie profesională)

Condiţii obligatorii de participare:

 • Minim diplomă de absolvire liceu şi cunoştinţe de lucru pe calculator;

Dată propusă începere curs

Termen LIMITĂ de înscriere pentru participare

Dată propusă EXAMEN

Preț standard curs

15.01.2024

10.01.2024

23.02.2024

850 lei

04.03.2024

29.02.2024

12.04.2024

850 lei

Preţul este final, nu este purtător de TVA (Scutit conform art. 292 alin. 1 lit f din Codul Fiscal) și include:

– instruirea, suportul de curs, materialele didactice în format electronic, taxa de examen, adeverința de absolvire (la cerere), certificatul de absolvire.

Mod desfăşurare şi program

 • ONLINE pe platforma ZOOM și pregătirea se desfăşoară pe o perioadă de 4 saptămâni, astfel: program teorie: 7 zile (luni-miercuri-vineri), astfel: 3 ore/zi (luni-joi) 18.00 – 21.00, timp de 2 săptămâni. Timp de 2-3 săptămâni este alocat ulterior orelor de practică şi studiului individual pentru realizarea proiectului practic pentru examenul de absolvire.
 • Lector: Andrei Niţu – Auditor de Mediu şi Specialist în managementul deşeurilor cu peste 10 ani experiență în domeniul mediului

Tematica abordată

(conform standardului şi cerinţelor OUG 92/2021 (Legislație de mediu, acte normative și standarde aplicabile)

 1. Prevederile legale privind protejarea mediului
 2. Coordonarea activităţii de mediu
 3. Identificarea problemelor de mediu
 4. Efectuarea raportărilor de mediu
 5. Monitorizarea factorilor de mediu
 6. Controalele efectuate de instituţiile abilitate şi evitarea sancţiunilor contravenţionale
 7. Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor periculoase
 8. Prezentare studii de caz şi speţe

Competenţe dobândite

 1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu
 2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă
 3. Asigurarea conformității cu Standardul de Sistem de Management de Mediu
OBSERVAŢIE :  Se va preda doar 1 modul (Legislaţie), iar certificatul de absolvire va fi un “certificat de iniţiere” in calificarea “Responsabil de Mediu” ! 

Diploma obţinută:

Certificat autorizat, recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Dosar cursant

 • Cerere înscriere curs (trebuie semnată cu semnătură electronică sau tipărită, semnată apoi scanată);
 • Contract de formare profesională (trebuie semnat cu semnătură electronică sau tipărit, semnat apoi scanat);
 • Carte de Identitate / buletin de identitate;
 • Certificat naştere, certificat căsătorie (schimbare de nume);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Ultima diplomă de studii (minim studii medii, adică ȋnvățământ liceal 12 clase, cu/fără diplomă de Bacalaureat);

Actele se transmit pe e-mail scanate într-un singur fişier pdf.

Curs autorizat ANC – Responsabil de mediu – COR 325710

ÎNSCRIE-TE LA CURS