Autorizaţia de Mediu

Autorizaţia de mediu reprezintă actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune

 

Categoriile de activități cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesară obținerea autorizației de mediu sunt prevazute în anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

 

In functie de specificul activitatii, A.N.P.M. poate solicita, dupa ce se verifica amplasamentul si analizeaza documente depuse, informatii, acte sau documente suplimentare cum ar fi :contracte de asigurare a utilităților, contracte de colectare a tuturor deșeurilor generate din activitate, alte avize și autorizații (acord preluare ape uzate, aviz ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.).

După depunerea dosarului urmează să fie stabilită vizita pe amplasament în vederea verificării de către consilierul A.P.M. a condițiilor de desfășurare a activității, dotările, vecinătățile, etc. (acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă).

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu

Termenul de eliberare al autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete si este valabila 1 an cu obligația obținerii vizei anuale.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Serviciile noastre