Audit de Mediu

AUDIT DE MEDIU PRIVIND OBLIGAȚII ŞI RESPONSABILITĂȚI DE MEDIU

Auditul de mediu este un instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul: 

Etapele unui proces de Audit de Mediu sunt:

Tipul de documente solicitate:

  • evidențe(AFM, ANPM, APM Local);
  • raportări către autoritati;
  • documente specifice privind gestionarea deseurilor;
  • contracte încheiate cu colectorii de deșeuri, cu organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorului – OIREP;
  • înregistrări la Agențiile de Mediu;
  • documente contabile și extra contabile de stocuri ambalaje;
  • documentație sistem depozit ambalaje de transport etc;

·         alte tipuri de documente necesare