Servicii complete de mediu

CURS ONLINE Responsabil de Mediu autorizat ANC – cod COR 325710

Conform legii :
Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele responsabile desemnate de către comanie, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Condiţii obligatorii de participare:

ü  Minim diplomă de absolvire liceu şi cunoştinţe de lucru pe calculator;

ü  Prezență 100% cu camera video pornită pe toată durata cursului.

Dată propusă începere curs

Termen LIMITĂ de înscriere pentru participare

Preț standard curs

20.06.2023

19.06.2023

750 lei

Preţul este final, nu este purtător de TVA (Scutit conform art. 292 alin. 1 lit f din odul Fiscal) și include instruirea, suportul de curs, materialele didactice în format electronic, taxa de examen, adeverința de absolvire (la cerere), certificatul de absolvire.

Mod de desfăsurare si program:
  • ONLINE pe platforma Zoom și pregătirea se desfăşoară pe o perioadă de 5 zile, astfel: 3 ore/zi (marţi-vineri) 18.00 – 00 şi 8 ore sâmbăta, de regulă marţi-sâmbătă, 1 săptămână. Restul orelor este alocat studiului individual pentru realizarea proiectului practic pentru examenul de absolvire, care are loc după aproximativ 3 săptămâni de la finalizarea întâlnirilor cu lectorul.
  • Lector: Andrei Niţu – Auditor de Mediu şi Specialist în managementul deşeurilor cu 10 ani experiență în domeniul mediului

Tematica abordată

(conform standardului şi cerintelor OUG 92/2021 (Legislație de mediu, acte normative și standarde aplicabile)

  1. Prevederile legale privind protejarea mediului
  2. Coordonarea activităţii de mediu
  3. Identificarea problemelor de mediu
  4. Efectuarea raportărilor de mediu
  5. Monitorizarea factorilor de mediu
  6. Controalele efectuate de instituţiile abilitate şi evitarea sancţiunilor contravenţionale
  7. Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor periculoase
  8. Prezentare studii de caz şi speţe

Diploma obţinută:

Certificat autorizat, recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Autorizaţii de Mediu

Respectarea cerinţelor prevazute în Autorizaţia de Mediu

Audit de mediu

Evidenţa gestiunii deşeurilor

Consultanţă privind conformitatea contractelor încheiate de societate cu operatorii economici valorificatori

Trimite un mesaj